Rokycanský krpály 2023

Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI pořádá v neděli 23. dubna 2023 od 9.30 hodin VII. ročník amatérského závodu horských kol ROKYCANSKÝ KRPÁLY 2023.

Rokycanští patrioti jsou od loňského roku jediným oficiálním pořadatelem tohoto závodu po ukončení činnosti ROKYBIKE Vladislava Litery. Závod 54 km dlouhý XC/M se stoupáním téměř 1200 metrů je určen pro širokou veřejnost a zavede účastníky na všechny výrazné vrcholy v okolí Rokycan – Žďár, Hrádecký vrch, Kouklova hora, Konesův vrch, Kotel, Maršál a Čilina.

Těšit se můžete na jízdu v krásné krajině (projedete dva přírodní parky, jednu přírodní rezervaci i část CHKO), náročné výjezdy, adrenalinové sjezdy, atraktivní lesní traily a pro zpestření nebude chybět nějaký ten kořen, kámen a voda. Pokud při jednání s vlastníky pozemků nevzniknou žádné problémy, bude trať letošního ročníku kopírovat loňskou, která je přiložena. Případné odchylky budou zveřejněny nejpozději týden před závodem.

Veškeré zázemí závodu je opět připraveno v příjemném areálu FC Rokycany. Zde proběhne slavnostní start a najdete zde velké parkoviště (ještě bude upřesněno), prostor pro mytí kol, nově zrekonstruované WC i sprchy, úschovnu osobních věcí, dětské hřiště a restauraci. Bude zde i cíl závodu a slavnostní vyhlášení nejlepších. Ve sportovním areálu se rovněž nachází velmi kvalitní in-line dráha a krytý plavecký bazén. Přijeďte proto podpořit své závodníky, klidně i s vašimi ratolestmi, a užijte si pěkný den. V Rokycanech se rozhodně nudit nebudete.

Propozice závodu

Svojí účastí na akci všichni akceptují toto prohlášení a zároveň souhlasí s propozicemi závodu:

 • Jsem si vědom/a toho, že pořadatel neručí za materiální a zdravotní újmy účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené (to se vztahuje i na jejich případný doprovod).
 • Jsem si vědom/a toho, že závodu se účastním na vlastní nebezpečí.
 • Trasa závodu vede přírodními parky, přírodní rezervací a CHKO, proto je přísně zakázáno si trať zkracovat a vjíždět mimo vyznačené úseky! Při porušení tohoto zákazu bude závodník vyloučen ze závodu!
 • Cyklistická helma pevně připnutá na hlavě je povinná po dobu trvání celého závodu!
 • Vzhledem k náročnosti některých úseků na trati se doporučuje sjednat individuální úrazové připojištění.
 • Závodník je v případě odstoupení ze závodu nebo zranění povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit pořadatelům na trati nebo hlavnímu pořadateli.
 • Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů všech pořadatelů na trati.
 • Závodník je povinen se chovat šetrně k životnímu prostředí a neodhazovat odpadky.
 • Zaplacené startovné se při neúčasti nevrací (je však možné za sebe poslat náhradníka).
 • Věcné ceny, poháry a medaile budou předávány pouze osobně, v místě a v čase tomu před startem určeném. Nevyzvednuté ceny do ukončení závodu propadají pořadateli.
 • V případě mimořádných událostí si pořadatel vyhrazuje právo úpravy tratě nebo časového harmonogramu. O změnách budou závodníci informováni na webových stránkách a FB pořadatele nebo před samotným startem závodu.
 • Každý účastník souhlasí s pořízením a následným zveřejněním obrazové dokumentace v médiích. Pořadatel se zavazuje, že veškerá osobní data nebudou poskytnuta třetí osobě.  

Časový program závodu

8.45 – 9.15 • prezentace
9.15 – 9.25 • pár slov před startem
9.30 • slavnostní start
9.35 • ostrý start
13.30 • vyhlášení nejlepších ve všech kategoriích, předání cen
13.45 • časový limit pro zapsání do výsledkové listiny
14.00 • konec závodu

Kategorie závodu

Ž1 • ženy (bez rozdílu věku)
M1 • muži 18 – 29 let
M2 • muži 30 – 39 let
M3 • muži 40 – 49 let
M4 • muži 50+
MIX • smíšené dvojice (M+Ž)

Přihlášky do závodu

Formulář elektronické přihlášky do závodu na webu 4Timing zde.

Z technických, bezpečnostních a organizačních důvodů bude počet startujících omezen na 100. V případě naplnění kapacity nebude pozdější registrace možná! Doporučujeme tedy zaslat přihlášku a uhradit startovné s dostatečným předstihem.

Muži se dle dosaženého věku v den závodu přihlásí do příslušné věkové kategorie. Ženy mají jednu kategorii bez rozlišení věku. V případě, že se hlásíte i do kategorie smíšených dvojic, uveďte v přihlášce ke svému jménu rovněž jméno závodníka/závodnice, se kterým pojedete ve dvojici.

Startovné

Startovné činí 450 Kč. V ceně startovného je zahrnuto jídlo, pivo/limo, číslo, drobný dárek, parkoviště, sprchy s teplou vodou, pořadatelská služba v areálu i na trati, elektronická časomíra, pro nejlepší v každé kategorii pak věcné ceny. Částka se platí za osobu a závod. Pokud se tedy přihlásíte do dvou kategorií (věková + mix), platíte jedno startovné. Číslo účtu: 2301214714/2010. Použijte přidělený variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napište vaše jméno a příjmení.

Částku 50 Kč z každého startovného opět letos věnujeme charitativnímu projektu Jezdíme pro Emmu. Svojí účastí na tomto závodě tak podpoříte i dobrou věc.

Všeobecné informace

Hromadný start pro všechny kategorie, 1. km za doprovodným vozidlem ulicemi města, délka závodu stejná pro všechny kategorie (1 okruh), 3 nejlepší v kategorii smíšených dvojic budou určeni součtem dosažených časů ve svých kategoriích (dvojice s nejnižším součtem vyhrává). Občerstvení na trati pouze jedenkrát, místo bude upřesněno.

Časomíra: Elektronická, vratné čipové pásky, zajišťuje 4 Timing.

Značení trati: V terénu červeno-bílé „mlíko“, na silnici červeně nastříkané šipky doplněné písmenem „K“, na křižovatkách v obcích budou průjezd řídit pořadatelé, na nebezpečných místech a odbočkách v terénu dočasné navigační cedulky.

Ceny: Pro tři nejlepší v každé kategorii budou připraveny medaile + věcné ceny, pro vítěze v každé kategorii + pohár, pro absolutního vítěze + putovní pohár se jmény dosavadních vítězů a pro posledního závodníka (dojezd v časovém limitu) cena útěchy.

Parkování: bezplatné v prostoru startu a cíle.

WC, sprchy, šatny: bezplatné v prostoru startu a cíle.

Ubytování: není zajištěno. Každý si řeší individuálně ve městě Rokycany a okolí.

Pořadatelé

Pořádá: Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI
Ředitel závodu: Jakub Roll
Čestný ředitel závodu: Vladislav Litera

Doporučené články