Rokycanský krpály 2024

Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI pořádá v neděli 28. dubna 2024 od 9.30 hodin VIII. ročník amatérského závodu horských kol ROKYCANSKÝ KRPÁLY 2024.

Závod 54 km dlouhý XC/M se stoupáním téměř 1200 metrů je určen pro širokou veřejnost a zavede účastníky na všechny výrazné vrcholy v okolí Rokycan – Žďár, Hrádecký vrch, Kouklova hora, Konesův vrch, Kotel, Maršál a Čilina. Těšit se můžete na jízdu v krásné krajině (projedete dva přírodní parky, jednu přírodní rezervaci i část CHKO), náročné výjezdy, adrenalinové sjezdy, atraktivní lesní traily a pro zpestření nebude chybět nějaký ten kořen, kámen a voda. Pokud při jednání s vlastníky pozemků nevzniknou žádné problémy, bude trať letošního ročníku kopírovat loňskou, která je přiložena. Případné odchylky budou zveřejněny nejpozději týden před závodem.

Veškeré zázemí závodu je opět připraveno v příjemném areálu FC Rokycany. Zde proběhne slavnostní start a najdete zde velké parkoviště (ještě bude upřesněno), prostor pro mytí kol, nově zrekonstruované WC i sprchy, úschovnu osobních věcí, dětské hřiště a restauraci. Bude zde i cíl závodu a slavnostní vyhlášení nejlepších. Ve sportovním areálu se rovněž nachází velmi kvalitní in-line dráha a krytý plavecký bazén. Přijeďte proto podpořit své závodníky, klidně i s vašimi ratolestmi, a užijte si pěkný den. V Rokycanech se rozhodně nudit nebudete.

Propozice závodu

Svojí účastí na akci všichni akceptují toto prohlášení a zároveň souhlasí s propozicemi závodu:

 • Jsem si vědom/a toho, že pořadatel neručí za materiální a zdravotní újmy účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené (to se vztahuje i na jejich případný doprovod).
 • Jsem si vědom/a toho, že závodu se účastním na vlastní nebezpečí.
 • Trasa závodu vede přírodními parky, přírodní rezervací a CHKO, proto je přísně zakázáno si trať zkracovat a vjíždět mimo vyznačené úseky! Při porušení tohoto zákazu bude závodník vyloučen ze závodu!
 • Cyklistická helma pevně připnutá na hlavě je povinná po dobu trvání celého závodu!
 • Vzhledem k náročnosti některých úseků na trati se doporučuje sjednat individuální úrazové připojištění.
 • Závodník je v případě odstoupení ze závodu nebo zranění povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit pořadatelům na trati nebo hlavnímu pořadateli.
 • Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů všech pořadatelů na trati.
 • Závodník je povinen se chovat šetrně k životnímu prostředí a neodhazovat odpadky.
 • Zaplacené startovné se při neúčasti nevrací (je však možné za sebe poslat náhradníka).
 • Věcné ceny, poháry a medaile budou předávány pouze osobně, v místě a v čase tomu před startem určeném. Nevyzvednuté ceny do ukončení závodu propadají pořadateli.
 • V případě mimořádných událostí si pořadatel vyhrazuje právo úpravy tratě nebo časového harmonogramu. O změnách budou závodníci informováni na webových stránkách a FB pořadatele nebo před samotným startem závodu.
 • Každý účastník souhlasí s pořízením a následným zveřejněním obrazové dokumentace v médiích. Pořadatel se zavazuje, že veškerá osobní data nebudou poskytnuta třetí osobě.  

Časový program závodu

8.45 – 9.15 • prezentace
9.15 – 9.25 • pár slov před startem
9.30 • slavnostní start
9.35 • ostrý start
13.30 • vyhlášení nejlepších ve všech kategoriích, předání cen
13.45 • časový limit pro zapsání do výsledkové listiny
14.00 • konec závodu

Kategorie závodu

Ž1 • ženy (bez rozdílu věku)
M1 • muži 18 – 29 let
M2 • muži 30 – 39 let
M3 • muži 40 – 49 let
M4 • muži 50+
MIX • smíšené dvojice (M+Ž)

Přihlášky do závodu

Formulář elektronické přihlášky do závodu na webu 4Timing zde.

Z technických, bezpečnostních a organizačních důvodů bude počet startujících omezen na 100. V případě naplnění kapacity nebude pozdější registrace možná! Doporučujeme tedy zaslat přihlášku a uhradit startovné s dostatečným předstihem.

Muži se dle dosaženého věku v den závodu přihlásí do příslušné věkové kategorie. Ženy mají jednu kategorii bez rozlišení věku. V případě, že se hlásíte i do kategorie smíšených dvojic, uveďte v přihlášce ke svému jménu rovněž jméno závodníka/závodnice, se kterým pojedete ve dvojici.

Startovné

Startovné činí 450 Kč. V ceně startovného je zahrnuto jídlo, pivo/limo, číslo, drobný dárek, parkoviště, sprchy s teplou vodou, pořadatelská služba v areálu i na trati, elektronická časomíra, pro nejlepší v každé kategorii pak věcné ceny. Částka se platí za osobu a závod. Pokud se tedy přihlásíte do dvou kategorií (věková + mix), platíte jedno startovné. Číslo účtu: 2301214714/2010. Použijte přidělený variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napište vaše jméno a příjmení.

Částku 50 Kč z každého startovného opět letos věnujeme charitativnímu projektu Jezdíme pro Emmu. Svojí účastí na tomto závodě tak podpoříte i dobrou věc.

Všeobecné informace

Hromadný start pro všechny kategorie, 1. km za doprovodným vozidlem ulicemi města, délka závodu stejná pro všechny kategorie (1 okruh), 3 nejlepší v kategorii smíšených dvojic budou určeni součtem dosažených časů ve svých kategoriích (dvojice s nejnižším součtem vyhrává). Občerstvení na trati pouze jedenkrát, místo bude upřesněno.

Časomíra: Elektronická, vratné čipové pásky, zajišťuje 4 Timing.

Značení trati: V terénu červeno-bílé „mlíko“, na silnici červeně nastříkané šipky doplněné písmenem „K“, na křižovatkách v obcích budou průjezd řídit pořadatelé, na nebezpečných místech a odbočkách v terénu dočasné navigační cedulky.

Ceny: Pro tři nejlepší v každé kategorii budou připraveny medaile + věcné ceny, pro vítěze v každé kategorii + pohár, pro absolutního vítěze + putovní pohár se jmény dosavadních vítězů a pro posledního závodníka (dojezd v časovém limitu) cena útěchy.

Parkování: bezplatné v prostoru startu a cíle.

WC, sprchy, šatny: bezplatné v prostoru startu a cíle.

Ubytování: není zajištěno. Každý si řeší individuálně ve městě Rokycany a okolí.

Pořadatelé

Pořádá: Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI
Ředitel závodu: Jakub Roll
Čestný ředitel závodu: Vladislav Litera

Konání akce umožnili

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správa CHKO Brdy
GW Real Estates s.r.o.
Lesní správa Zbiroh, Colloredo-Mannsfeld spol. s r. o.
Lesy České republiky, s.p.
Lesy města Rokycan s.r.o.
Obec Dobřív
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Doporučené články