Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI definitivně převzal v roce 2022 štafetu pořádání závodu horských kol Rokycanský krpály od ROKYBIKE a jeho duchovního otce Vladislava Litery.

Náš spolek se mimo pořádání Rokycanských krpálů zabývá zejména následujícím: řešením problematiky kulturního a přírodního bohatství • zapojováním občanů do života města • mapováním kulturního a přírodního dědictví • poradenskou, konzultační a informační činností • pořádáním seminářů, přednášek a dalších sportovních i kulturních akcí pro veřejnost • publikační a vydavatelskou činností • obnovou a ochranou památek • rozvojem a ochranou zeleně v obci • propagací města Rokycany.

Hlavními spolkovými stránkami je web www.rokycanstipatrioti.cz. Pro potřeby závodu Rokycanský krpály jsme vytvořili tento web krpaly.rokycanstipatrioti.cz. Kromě uvedených webů náš spolek provozuje ještě malou encyklopedii Rokycan rokypedie.rokycanstipatrioti.cz a stránky na podporu veřejné sbírky na restaurování varhan v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech varhany.rokycanstipatrioti.cz. Najdete nás také na Facebooku – www.facebook.com/rokycanstipatrioti.

Kontakty

Pro potřeby závodu: krpaly@rokycanstipatrioti.cz
Obecný: info@rokycanstipatrioti.cz

Korespondenční adresa: Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI, Josefa Knihy 183, 337 01 Rokycany

Základní údaje

Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI
Sídlo: Rokycany, Josefa Knihy 183, 337 01
Působnost: Rokycany, okres Rokycany
IČO: 22881832
Statutární orgán, předseda: PhDr. Václav Kohout, Ph.D.
Bankovní spojení: 248 894 909 / 0300, Poštovní spořitelna
Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 6057.